Den tidigare nationella standarden för lås (SS 3522) är tillbakadragen av SIS. Nu gäller samma standards i Sverige som övriga EU. Läs mer om europastandarden SS-EN 12209 i Thomas Blogg