Fast i detta fall inte, siffran som kommer från BRÅ, Brottsförebyggande Rådet, beskriver utvecklingen av bostadsinbrotten från 2006 till 2015. För 2015 är toppnoteringen 22 800.

Att det är i storstädernas förorter antalet brott totalt ökar mest är nog sant. Men det gäller egentligen inte lägenhetsinbrotten, det är i storstädernas centrala delar som är värst drabbade. Östermalm i Stockholm till exempel årlig ökning med runt 80%.

Vill du läsa mer gå gärna till http://www.bra.se

Jag minns mycket väl året 2006, det var då Daniel anslöt till firman. Det var också då vi i princip gick över till säkerhetsklass 4 på våra dörrar, i samma veva slutade vi sälja dörrar med tillhållarlås och gick över till cylinderlås enligt den då nya standarden SS-EN 1303. Nu är den standarden helt dominerande och enda godkända för låscylindrar i Sverige. Läs mer om låsstandard http://www.torteroloere.se/godkannanden-och-klassningar/sakerhetsklassning/

Uppklarnade då, för sådär 20 år sedan berättade Professor Leif GW Person för mig att uppklarade bostadsinbrott låg stadigt på 4%. Han menade att det var ungefär det man kunde förvänta sig. Ungefär 4% av bovarna snubblar i trapporna eller halkar på trottoaren, bryter armar eller ben och kan gripas på plats.

Men det var på den tiden man släpade på TV-apparater och möbler. Under 2015 klarades 2% upp, två procent. Lägre i storstäderna……..