Vi har sedan länge använt det system som man gör i stort sett över hela Europa, det vill säga ta hela ansvaret för alla beslag. Allt ska ju passa. Dörr, karm, slutbleck, låskista, handtag, vred, låscylindrar och alla behör.

I Sverige är det fortfarande så att från vissa leverantörer kommer alla grejer från olika håll. Dörrar från ett ställe, beslag som handtag mm från ett annat ställe och sedan låscylindrar från ytterligare någon annan. Dessutom ofta ytterligare någon som ska sätta dit det och så någon som ska montera dörrarna …. omodernt tycker jag

De standarder vi har att leva upp till gäller förutom dörrar är låscylindrar, låskistor, trycken och alla beslag. Detta regleras i 3 st EN-standarder. Från vår fabrik i Italien levereras allt tillsammans. Du kan förstås välja olika utseende och fabrikat på t e x handtag och låscylindrar men vi levererar dem kompletta, godkända och vi tar det totala ansvaret för att de passar och fyller alla relevanta krav.

Som en extra trygghet ingår normalt även installation från oss.

Er tillgivne / Thomas