På förekommen anledning vill vi reda ut vad som gäller vid provning och godkännande av säkerhetsdörrar och lås. Den finns en del diskussion och avarter ute på marknaden. Låt oss reda ut exakt vad som gäller:
Det finns bara en standard, den gäller för inbrottsskyddande dörrar och fönster. Standarden heter i Sverige SS-EN 1627 och är utgiven SIS. Inga andra standarder finns eller får finnas. I standarden anges också mycket tydligt vilka andra standarder som gäller för ingående komponenter som glas och lås till exempel.
Lås i dörr enligt SS-EN 1627 skall vara vara godkänt i låsstandarden SS-EN 12209 och inget annat. För t ex dörrar i inbrottsklass 4, RC4, gäller att låset ska uppfylla nivå 7. För låscylindrar samma sak, de ska vara godkända enligt standarden SS-EN1303 och inget annat.
SIS är enda ackrediterade organ som i Sverige har rätt att ge ut eller dra in standarder. SIS har sedan länge dragit tillbaka andra gamla nationella provstandarder för dörrar och nu också för andra låsstandarder. Man ska också veta att de gemensamma EN-standarderna ställer högre krav och är mer genomarbetade än våra tidigare enbart svenska motsvarigheter.
Vid alla förfrågningar eller diskussioner om säkerhetsdörrar och lås är det lämpligt att begära att få se certifikat och godkännanden samt försäkra sig om att de är baserde på ovan nämnda standarder, inget annat. Avarter finns, undvik dem.