Inbyggt larm i dörren avbryter inbrottsförsök

En siren som tjuter så fort någon gör åverkan i syfte att bryta upp dörren vore väl bra? Ett inbyggt larm som känner av när någon försöker forcera dörren med våld vore väl bra?

Alla våra dörrar är testade mot kofot, bultsax, plåtsax, mejslar, yxa, borrmaskin och en hel uppsättning av andra verktyg. Dörrarna står garanterat emot åverkan i 20min och är ett helt perfekt skalskydd för din privata svär.

Problemet är under sommaren 2016 har vi märkt av en mer orädd inbrottsvåg. Inbrottsförsök som pågår i upp till 50min(!) är ingen ovanlighet längre. Hur kan någon stå under så lång tid och få verka ostört? För att störa buset och uppmärksamma omgivningen kan nu dörrarna utrustas med ett exklusivt larm inbyggt i dörren som aktiveras direkt när första åverkan görs.

Smart? Snarare en naturlig väg att trampa av ett företag som alltid legat i framkant gällande utveckling. Först med allt i en modern säkerhetsdörr sedan gångjärnet uppfanns… (våra gångjärn är för övrigt helt unika och fullt justerbara i alla leder).

Inbyggt larm i dörren avbryter inbrottsförsök

Säkerhetslåset skall vara låst

Tyvärr har det visat sig att en del inbrottstjuvar på senare tid även börjat bryta i Torterolo-dörrar, vilket vi tidigare varit ganska förskonade från. Tyvärr orsakar det ju skador även om de inte kommer in vilket ju är tråkigt i sig. Men jag vill gärna uppmana alla ägare till Torterolos dörrar att inte bara använda det undre servicelåset, utan LÅS ALLTID det övre säkerhetslåset när du lämnar lägenheten annars finns risken att du får inbrott.

44% av alla lägenhetsinbrott sker under dagtid då det är mycket tomt i fastigheterna och med bara en kolv i ingrepp är risken stor att dörren kan öppnas av kvalificerad tjuv med kraft i arm.

 

 

 

Säkerhetslåset skall vara låst

Dörr kräver mer än lås från Mottura

Tänk att det hela tiden dyker upp nya konstigheter i vår bransch, utbyte till Säkerhetsdörr.

Lås från Mottura är utmärkt bra, vi var de första som lanserade det i våra dörrar i Sverige tidigt 2000-tal. Sedan har flera gjort samma sak, OK inget  problem med det bara det att vi nu hör att varumärket missbrukas av mindre seriösa aktörer.

Ett exempel: Dörrar levereras med Motturas tillhållarlås, där det inte följer något kort för att kopiera nycklar. Nyckelämnen köps in från öst där sedan vilken låssmed som helst kan fräsa kopior. (mer …)

Dörr kräver mer än lås från Mottura

52% upp låter ju bra

Fast i detta fall inte, siffran som kommer från BRÅ, Brottsförebyggande Rådet, beskriver utvecklingen av bostadsinbrotten från 2006 till 2015. För 2015 är toppnoteringen 22 800.

Att det är i storstädernas förorter antalet brott totalt ökar mest är nog sant. Men det gäller egentligen inte lägenhetsinbrotten, det är i storstädernas centrala delar som är värst drabbade. Östermalm i Stockholm till exempel årlig ökning med runt 80%.

Vill du läsa mer gå gärna till http://www.bra.se

Jag minns mycket väl året 2006, det var då Daniel anslöt till firman. Det var också då vi i princip gick över till säkerhetsklass 4 på våra dörrar, i samma veva slutade vi sälja dörrar med tillhållarlås och gick över till cylinderlås enligt den då nya standarden SS-EN 1303. Nu är den standarden helt dominerande och enda godkända för låscylindrar i Sverige. Läs mer om låsstandard http://www.torteroloere.se/godkannanden-och-klassningar/sakerhetsklassning/

Uppklarnade då,  (mer …)

52% upp låter ju bra

Glada installatörer på fabriksbesök

Under vecka 7 har våra redan duktiga tekniker varit på en utbildningsrunda vid fabriken i Italien.

Anna Ericsson från oss, som bland annat håller i montörernas planering och bokningar var förstås med på resan. En viktig del i utbildningen denna gång var programmering av motorlåset LINX, där både kodlås och fingerläsare ingår. Nu fick vi också som tidigare meddelats koder och annat till appen som kan styra funktionerna via mobilen.

Vidare var det roligt att hör att italienska byggmarknaden tar sig så smått efter en längre tids stiltje. Exporten är också fortsatt bra och det är fullt upp i fabrikerna.

 

IMG_0091 IMG_0078IMG_0080

Glada installatörer på fabriksbesök

Så kan det se ut…..

_______________

Efter ett fullbordat inbrott. I detta fall genom en ”säkerhetsdörr” av stål.

Det krävs, som syns på bilden, inte stor åverkan på själva dörren – i detta fall en dörr från Daloc som har stabil stomme och är en bra dörr. Det som händer är istället att låskolven knäcks och hoppar ur hyggligt enkelt – och man är inne. Detta lås var enligt standarden SS 3522, klass 3. Standarden är nu lyckligtvis tillbakadragen.

Men låstypen finns fortfarande på marknaden och till och med i säkerhetsdörrar klass 3.  Se upp – fråga efter Europastandard EN 12209, då får du bättre lås.

Så kan det se ut…..

Fönster i RC 4

Efterfrågan på våra säkerhetsdörrar i klass 4 har på senare tid ökat för användning i villor. Då ofta tillsammans med vår klassade och helglasade altandörr SUN-LIGHT.

Då återstår fönstren förstås, vi har därför utvecklat ett säkerhetsfönster i klass 4-konstruktion. Karmen bygger på samma princip som våra klassade dörrkarmar av stål som sedan kläs in med vackert trä. Ofta laserad eller målad ek. Själva glasen vi använder som standard är säkerhetsklassade i P6 B, BR1 Strong Plus med U-värde 1,0. (mer …)

Fönster i RC 4

Låsstandarden nu gemensam inom EU

Den tidigare nationella standarden för lås (SS 3522) är tillbakadragen av SIS. Nu gäller samma standards i Sverige som övriga EU. Läs mer om europastandarden SS-EN 12209 i Thomas Blogg

Låsstandarden nu gemensam inom EU

Vi reder ut begreppen kring klassning av dörrar

På förekommen anledning vill vi reda ut vad som gäller vid provning och godkännande av säkerhetsdörrar och lås. Den finns en del diskussion och avarter ute på marknaden. Låt oss reda ut exakt vad som gäller:
Det finns bara en standard, den gäller för inbrottsskyddande dörrar och fönster. Standarden heter i Sverige SS-EN 1627 och är utgiven SIS. Inga andra standarder finns eller får finnas. I standarden anges också mycket tydligt vilka andra standarder som gäller för ingående komponenter som glas och lås till exempel.
Lås i dörr enligt SS-EN 1627 skall vara vara godkänt i låsstandarden SS-EN 12209 och inget annat. För t ex dörrar i inbrottsklass 4, RC4, gäller att låset ska uppfylla nivå 7. För låscylindrar samma sak, de ska vara godkända enligt standarden SS-EN1303 och inget annat.
SIS är enda ackrediterade organ som i Sverige har rätt att ge ut eller dra in standarder. SIS har sedan länge dragit tillbaka andra gamla nationella provstandarder för dörrar och nu också för andra låsstandarder. Man ska också veta att de gemensamma EN-standarderna ställer högre krav och är mer genomarbetade än våra tidigare enbart svenska motsvarigheter.
Vid alla förfrågningar eller diskussioner om säkerhetsdörrar och lås är det lämpligt att begära att få se certifikat och godkännanden samt försäkra sig om att de är baserde på ovan nämnda standarder, inget annat. Avarter finns, undvik dem.

Vi reder ut begreppen kring klassning av dörrar

Förbättrad ljudreduktion, 44dB

Förbättrad ljudreduktion på dörrar i serie Protection. Nu med 44dB (R´w 40dB) ljudreduktion som standard.

Förbättrad ljudreduktion, 44dB
Till toppen