Att säkerhetsdörren blir rätt installerad är av stor vikt både för att uppfylla angivna klassningar och de designkrav som ställs. Därför rekommenderar vi att ni kontaktar oss och besöker några av våra referensobjekt.

Alla våra certifierade installatörer och partners har genomgått utbildning, specialiserad för Torterolo & Re säkerhetsdörrar. Installatörer och partners finns representerade runt om i landet.
I samband med installationen av din nya säkerhetsdörr kommer du att erhålla ett häfte med serviceråd, handhavandeinstruktion och kontaktinformation om närmaste auktoriserade servicestation.
Servicestationerna har de vanligaste tillbehören som cylindrar, beslag, lås och nyckelkopiering. Eventuella övriga reservdelar finns hos Torterolo & Re i Mariestad.

Planering före leverans och montagestart

Några veckor innan installationens start genomförs ett projektmöte mellan er som beställare och oss som leverantör. Här bestämmer vi t.ex. exakt datum för montagestart och utskick med information till föreningens medlemmar. Se även startsidan innan du väljer din säkerhetsdörr .