Info när ni ska köpa säkerhetsdörrar

Kvalitét, inte bara med våra säkerhetsdörrar och installationer utan också genom hela processen. Vår målsättning är att ni som bostadsrättsförening ska känna er trygga och säkra på att ni valt rätt leverantör när ni bestämt er för att köpa säkerhetsdörrar av oss.

Vi är specialister på säkerhetsdörrar och vår erfarenhet är stor, därför kan vi lämna våra offerter inkl. komplett arbete, utan tillkommande extra kostander.
Ni som bostadsrättsförening ska vara förvissade om vad ni får när avtalet ingås.

Finansiering

Det vanligaste sättet att finansiera ett dörrbyte i en bostadsrättsförening är där föreningen genomför hela bytet och tar hela kostnaden. I andra fall sker det att vi med bostadsrättsföreningen upprättar ett ramavtal där varje medlem får beställa dörr ifrån. Fördelen med ett ramavtal är att föreningen försäkrar sig om att inte tio olika fabrikat, modeller och färger installeras i trapphuset utan föreningen fastställer en ”dörrstandard”.

Processen i en upphandling är unik för varje bostadsrättsförening då olika lösningar passar olika föreningar. Grunden består av att genom vårt breda kunnande om just säkerhetsdörrar, förmedla och veta vilken produkt som passar just er förening.

Steg1, Förfrågan/Presentation av er fastighet

Steg2, Offert

Steg3, Order/avtal

Steg4, Planeringsmöte

Steg5, Leverans/montagestart

Steg6, Uppföljningsmöte

Steg7, Slutjusteringar

Steg8, Uppföljningsmöte