Förbättrad ljudreduktion på dörrar i serie Protection. Nu med 44dB (R´w 40dB) ljudreduktion som standard.