Justitsieminister Morgan Johansson flaggar idag för att bl a höja straffen för bostadsinbrott. Det är ju bra att man visar att man tar problemet på allvar, grejen är bara den att endast 4 % åker dit och lagförs (Källa BRÅ). Kan hårdare straff ändra på det? Ja kanske genom att Polisen försöker på reda ut brotten då?

Det är nog ingen tillfällighet att diskusionen kommer upp nu. Framför allt i de 2 mest drabbade länen, Stockholm och Skåne, är ju utbecklingen otäck. Utvecklingen i t ex Stockholm visar ju på att något måste göras. År 2001 begicks 1066 inbrott (58 / 100 000 invånare), 2014 3073 st, en tre-dubbling (141 / 100 000 invånare).

Sen har jag länge undrat varför inte byggreglerna BBR alls beskriver inbrottsskydd- det finns inte. Det finns detaljregler för allt möjligt, t ex vad som krävs för tillåtna ljudnivåer i lägenheter och mycket mycket mer. Vad gäller lägenhetsdörrar ställs krav på Brandskydd, Ljudreduktion, Rökgastätning. Inte något om varken inbrottsskydd eller ens lås. Det är alltså fritt fram för fastighetsägare, arkitekter och byggare att välja fritt – det är också vad de gör – billigt blir det förstås