En siren som tjuter så fort någon gör åverkan i syfte att bryta upp dörren vore väl bra? Ett inbyggt larm som känner av när någon försöker forcera dörren med våld vore väl bra?

Alla våra dörrar är testade mot kofot, bultsax, plåtsax, mejslar, yxa, borrmaskin och en hel uppsättning av andra verktyg. Dörrarna står garanterat emot åverkan i 20min och är ett helt perfekt skalskydd för din privata svär.

Problemet är under sommaren 2016 har vi märkt av en mer orädd inbrottsvåg. Inbrottsförsök som pågår i upp till 50min(!) är ingen ovanlighet längre. Hur kan någon stå under så lång tid och få verka ostört? För att störa buset och uppmärksamma omgivningen kan nu dörrarna utrustas med ett exklusivt larm inbyggt i dörren som aktiveras direkt när första åverkan görs.

Smart? Snarare en naturlig väg att trampa av ett företag som alltid legat i framkant gällande utveckling. Först med allt i en modern säkerhetsdörr sedan gångjärnet uppfanns… (våra gångjärn är för övrigt helt unika och fullt justerbara i alla leder).