ELEKTRONISK ÖPPNING

LINX är ett intelligent system för elektronisk öppning. Systemet är avancerat men lätt att bruka och kan kombineras och modifieras för att passa just era behov. Alla våra modeller och kategorier av säkerhetsdörrar kan kompletteras med systemet LINX.

Systemet har i sitt grundutförande passage med kod eller kodbricka (tagg) för utsidan och en panel med öppningsknapp för insidan. Systemet har en inbygd intelligens vilket möjliggör att ni själv kan programmera säkerhetsdörrens egenskaper och beteende. Ska dörren låsas per automatik när den stängs och ska dörren öppnas på glänt vid upplåsning? LINX drivs av 6st batterier (D) som klarar 15.000 cykler och 18 månaders standby tid. Batterierna är enkla att byta och finns i dagligvaruhandeln.

DINA VAL

Som standard är LINX helt fristående, inga externa inkopplingar krävs. Vill du komplettera och utrusta ditt system kan du välja följande alternativ.

  • Manövrering med fjärrkontroll
  • Manövrering med fingeravtrycksläsare
  • Inkoppling av extern ström (220V), dörrens batterier är back up
  • Inkoppling av extern styrning t.ex. trådbunden knapp i anslutande rum
  • Inkoppling av externt passagesystem
  • Elektroniskt tittöga

PROGRAMERING

Dörrens interna system kan programmeras för en rad olika saker för att passa just dig och dina behov. Koder, fjärrkontroller, transpondrar och fingeravtryck kan med enkelhet ges olika begränsningar eller möjlighter i form av tid eller ett begänsat antal användningar. Ett exempel på när detta kan vara användbart: Städpersonal beräknas komma 17.00 varje tisdag. En speciell ”städkod” registreras för att täcka just det tiden. koden fungerar då, men ingen annan tid eller dag. En hantverkare ska vid ett tillfälle ha tillträde till fastigheten. Enkelt kan man programera en kod som enbart fungerar t.ex. en gång för att sedan inte fungera alls.

Ska dörren glida upp vid upplåsning eller inte? Ska dörren låsas per automatik vid stängning av dörren eller inte? Alla dessa detaljer klara LINX interna system att hantera – utan extern inkoppling. I övrigt har modellen samma egenskaper.

INKOPPLING TILL PASSAGESYSTEM

Om LINX ska ingå i ett passagesystem, dras kabelöverföringen genom dörren och ut via karmen i bakkant. Med den intelligenta ”DialogBox” kan information strömma åt två håll. Systemet säger till dörren att stänga och ger feedback till systemet om aktuell status.

Utan extern inkoppling

I det fall säkerhetsdörren är tänkt att användas helt separat (utan extern inkoppling) drivs dörren av standardbatterier, sex stycken i modell ”D” (ficklampsbatterier).

Konstruktionen är testad till 15.000 cykler innan batterier behöver bytas. Om man väljer uppladdningsbara batterier laddas dessa när dörren är stängd, detta kräver en kabeldragning.

Kabel med 9v dras fram och fästs i karmen. Fallkolven ligger mot karmen när dörren är i stängt läge och laddar batterierna. Styrningen sker med transponder, kodpanel, fjärrkontroll, fingeravtrycksläsare eller mekanisk nyckel.

ÖVRIGA KATEGORIER

Alla modeller uppfyller hårt ställda krav, både av internationella och nationella standarder.
Olika modeller av våra säkerhetsdörrar lämpar sig bäst för sitt specifika ändamål.

Lägenhetsdörrar

Säkerhetsdörr för dig som bor i lägenhet.
Oavsett om fastigheten är ny eller gammal, gäller dubbeldörrar eller enkeldörrar

YTTERDÖRRAR

En ytterdörr ska inte bara vara trygg och säker, den ska även vara snygg…

Entréportar

Entréportar för alla typer av fastigheter, moderna hus eller med äkta speglar