Efter att gjort en hel del tester, eller gjort och gjort, sett på är kanske mer rätt, har jag kommit fram till att de generellt sett är bra, provningsstandarden EN 1627 är bra. Däremot är det få som riktigt förstår vad ett inbrottstest är eller vet riktigt hur det går till.

Så här på fredag eftermiddag känns det rätt att beskriva lite hur det går till. På alla möjliga hemsidor, inklusive vår egen, slänger vi oss med olika standarder och klassifiseringar. Kanske på sin plats att gå lite djupare in på ämnet.

Först, vem har rätt att utföra provningar enligt olika standarder? I varje land finns ett organ som ackrediterar institut godkända att testa enligt vissa standarder, i Sverige är det Swedac som gör sådan ackreditering. SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är exempel på ett ackrediterat institut för att testa en väldigt massa saker, bland annat inbrottsskyddande dörrar och lås. I vårt fall är ”vårt institut” CSI accrediterat på samma sätt. Här finns en del missuppfattningar, så till exempel är inte SSF, Svenska Stöldskyddsföreningen, ackrediterat för att prova varken dörrar eller lås.

När då t ex SP eller CSI provar enligt standarden SS-EN 1627 sker en del saker.

Statisk test: Olika punkter belastas med olika tryck, t ex vid gångjärn, lås och i hörn. Olika tryck för i de olika klasserna. För t ex tryck över lås gäller för RC4 1000 kp, för RC3 600 kp o s v. Sedan mäts deformationen som då ska då hålla sig inom godkända värden.

Dynamisk test: En tung boll slungas mot dörren, detta test brukar inte behöva göras för säkerhetsdörrar, i alla fall inte utåtgående dörrar, då dessa uppenbart klarar kraven.

Det är den Manuella testen som är roligast att se (fast ibland nervöst också). Innan testet börjar ska testledaren försäkra sig om att 1) provobjektet överensstämmer med ritningar och specifikationer.

2) Själva låsen testes inte och testledaren ska försäkra sig om att låsen är godkända i föreskriven klass, för RC 4 t ex ”level 7”. Standaren som låsen skall vara godända i är EN 12209 (låshus) och EN 1303 (låscylindrar)

Därefter ger sig en person på dörren manuellt med de verktyg som finns beskrivna för respektiva klass. Man jobbar t ex mot framkanten i förekriven tid, för RC4 effektiv tid 10 minuter. Efter det kan t ex gångjärn angripas, då med förnyade 10 minuter. Så kan det fortsätta, bakkantstappar kan angrips liksom låsinfästning i dörren, slutbleck i karm mm. På det viset kan tiden 10 minuter vara missvisande, egentligen kanske dörren attackerats 30 – 40 minuter, fast max 10 minuter på varje punkt.

För en fackidiot som mig är detta spännande minst sagt, speciellt när stora yxan kommer fram. Yxa är ett riktigt otäckt redskap, sen är förstås borrmaskin och bultsax i rätta händer också respektingivande.

Så till sist för den intresserade: Var klar över att testinstitutet skall vara ackrediterat (som t ex SP och CSI) och att provning sker enligt EN 1627 med understanderna         EN 1628, 1629 och 1630, samt att dörrar som provats varit försedda med godkända lås EN 12209 / EN 1303.