I slutet av 2011 ersattes den sedan 1999 ”tillfälliga” inbrottsstandarden ENV 1627 med den prmanenta EU-standarden EN 1627. Att man till sist kom överens i alla länder om att fastställa standarden berodde till stor del på att några länder fick egna undantag. Det var framförallt Tyskland och Storbritanien som ville ha det, i de fallen handlade det om hårdare krav på vissa områden. Sverige hade också synpunkter, fast då handlade det mer om lägre krav. Detta fick ingen respons.

Så hur blev det då för oss i Sverige med EN? Redan från klass 2 tillkom bågfil …Hoppsan, hur gick det nu med våra små tappbärande gångjärn (många med beteckning A 3228 Z), man hittar dem på många nordiska trädörrar.

Redan  från klass 3 tyckte man att det i alla borde finnas något att borra med borde finnas med. Så i klass 3 finns nu i EN en liten handdriven drillborr i provsatsen ……. Hoppsan, hur gick det nu med våra ”Svenska standardlås” som inte har något borrkydd.

Så för klass RC2 och RC3 blev det en förändringar som direkt påverkade just Svenska tillverkare av dörrar, lås och gångjärn. För RC 4 (säkerhetsdörr) blev det inga förändringar, så de som fortfarande marknadsför ENV RC4 kan känna sig lugna även om det borde vara EN-certifikat förstås. Med tanke att kraven på lås höjdes i klasserna RC3 och RC4 och den gamla Svenska låsstandarden inte får användas, är det förstås tryggt att använda dörrar certifierade enligt EN 1627 snarare än ENV, då vet man att man har rätt lås också. För vår del, Torterolo & Re / Mottura, är det ingen teknisk skillnad, RC4 från 2006 och framåt är RC4 EN-1627 certifierade inkl borrskydd och låsklass. (EN 12209)