Från flera håll i Stockholm rapporteras det nu om att den så kallade ”slungningen” är i gång igen. En teknik som kommer tillbaka från tid till annan.

Slungning innebär ett att ett speciellt verktyg (slunga) genom postinlägget får fäste i vredet på låsets insida så dörren kan öppnas. Att det kommit på modet igen tror jag beror på den större andelen säkerhetsdörrar i lägenheter vi har idag. Lättare då att slunga genom postinlägget än att ta kofoten.

Några råd hur du klarar dig undan slungning:

Har du en modern säkerhetsdörr ska du se över så att inte har vred som ligger fritt och som reglerar säkerhetskolvarna. En skyddande kåpa kan hjälpa men helst bör man byta till låscylinder men nyckelmanövrering även från insidan. Glöm bara inte att låta nyckeln sitta då du är hemma, detta av utrymningsskäl. Ett annat sätt, som också har fler fördelar, är att montera en invändig säkerhetslåda vid postinlägget. Då går det inte att nå vredet, dessutom får man insyns- och brandskydd. Du hittar info hos tillverkaren på sidan www.postgate.se.

Har du en enklare trädörr spelar det nog inte så stor roll, då väljer nog bovarna den enklare vägen, mejsel eller kanske kofot. Då spelar låset inte heller så stor roll, det är själva dörren som ger vika.

Har du en Torterolo-dörr med postinlägg och ivnändigt vred är svårigheten att slunga mycket större och ännu har vi inte fått några rapporter om att det lyckats. P g a dörrens tjocklek är det svårare att få in något samt att vreden är utformade för att slungan inte ska få grepp. Men trots det kan man ju se över skyddet. Att installera en postgate förhindrar ju t ex att någon kan tända eld på lägenheten genom postinlägget. Är man sen osäker på vredet kan man lätt, på en Torterolodörr, byta låscylinder till nyckellåsning från insidan. Att byta låscylinder är mycket enkelt.