LINX är en ny helmotoriserad modell som finns i fler olika konfigurationer beroende på ändamål. Dörren kan utan extern inkoppling manövreras med färrkontroll, transponder, kodlås eller fingeravtrycks sensor eller anslutas till ett befintligt passagesystem.
Efterfrågan på motoriserad säkerhetsdörr i klass 4 har varit påtaglig och vi kan nu återigen som första leverantör svara även denna efterfrågan.
>>Läs mer om LINX säkerhetsdörr.