_______________

Efter ett fullbordat inbrott. I detta fall genom en ”säkerhetsdörr” av stål.

Det krävs, som syns på bilden, inte stor åverkan på själva dörren – i detta fall en dörr från Daloc som har stabil stomme och är en bra dörr. Det som händer är istället att låskolven knäcks och hoppar ur hyggligt enkelt – och man är inne. Detta lås var enligt standarden SS 3522, klass 3. Standarden är nu lyckligtvis tillbakadragen.

Men låstypen finns fortfarande på marknaden och till och med i säkerhetsdörrar klass 3.  Se upp – fråga efter Europastandard EN 12209, då får du bättre lås.