Nu kommer det bli möjligt att få statliga bidrag till säkerhetshöjande åtgärder för religösa samfund. Det gäller bland annat till investeringar i säkerhetsdörrar och inbrottslarm.

Under 2015 kommer det vara möjligt för religösa samfund att få statliga bidrag för att öka säkerheten i form av säkerhetsdörrar och inbrottslarm. Att säkerhetsörren är ett viktigt och väl fungerande skydd mot många former av yttre hot är känt sedan länge. Alla religösa samfund har i dagsläget inte möjlighet att få dessa bidrag. Bakgrunden till denna nya möjlighet med statliga bidrag är de angrepp mot lokaler och de hot som framförts under senaste åren. Bara under senaste tiden har det skett attentat mot lokaler som används av religöra samfund som medfört skador på lokaler och inredning, med fara för dem som vistats i lokalen.

Enligt de uppgifter som finns ska minst tre miljoner av de 82 miljoner som utgör det totala stödet delas ut särskilt för säkerhetshöjande åtgärder.