Nu har Brå, Brottsförebyggande rådet, fått fram lite ordentlig statistik över inbrotten i Sverige. I landet som helhet har lägenhetsinbrotten ökat med 386 st jämfört med 2013. Av denna ökning står Stockholm för 234 st, 64 % 

Det totala antalet lägenhetsinbrott i landet ligger runt 7 700 (+ 5%), varav i Stockholm 3 037 mellan April 2014 – Mars 2015. En hemsk utveckling och vi märker den i ökad efterfrågan på våra dörrar, och då främst från Stockholms innerstad. Och uppklarningen ligger på stadiga 4 %, år efter år. Vilket märkligt nog är ungefär samma antal som tas på bar gärning eller skadar sig och blir liggande kvar på platsen.

Fortsätter trenden är lägenhetsbrotten i Stockholm antalsmässigt snart ikapp inbrotten i villor och radhus (3 541)

Nu går vi mot värme och vår, uteliv med båt, golf och allt annat. Hoppas alla slipper oönskade besök hemma denna vår och sommar.