Hej

Det råder viss förvirring king kraven på CE-märkning av dörrar. Utan att gå in på de olika turerna i denna process (EU) kan jag hur som helst ge lite förklaringar på vad som gäller generellt och för oss specifikt.

För ytterdörrar generellt gäller sedan länge krav på CE-märkning med krav på redovisade egenskaper. Undantagna har varit brandklassade dörrar, så dessa har fått användas i yttervägg utan krav på CE-märkning. Detta gäller inte längre.

Från 1/11 i år 2019 skulle alla branddörrar, oavsett användning vara CE-märkta. Det lyckades man inte komma överens om i Bryssel, det blev istället en kompromiss: Brandklassade dörrar för installation i yttervägg ska nu vara CE-märkta. Vi fick vårt godkännande på det 7/11.

För branddörrar för montage inomhus, t ex lägenhetsdörrar gäller inte CE-krav. För att ytterligare förvirra läget är det så att i t ex i Italien räknas en dörr från trapphus till lägenhet som ytterdörr (CE-märks). I Sverige räknas det som innerdörr, skillnaden ligger i att Svenska trapphus normalt är uppvärmda. Alltså inomhus….De flesta certifikat, bland annat våra hade slutdatum 1/11 då CE-märkningen skulle ersatt certifikat. I vårt fall blev vi därför nödgade att begära förlängning av våra godkännanden. Då vårt institut KIWA Sverige är väl införstådda med läget har vi också fått våra typgodkännande och certifikat förlängda.

Så nu gäller från oss:

Ytterdörr i säkerhetsklass utan brandkrav. CE-märkning lika tidigare

Ytterdörr i säkerhetsklass med brandkrav. Ny CE-märkning, EU-godkännande

Tamburdörrar med säkerhetsklass har alltid krav på brandsäkerhet. Märkning TG, Typgodkännande lika tidigare, Svenska certifikat, ej CE-märkning. 

Något rörigt som ni ser, men ni kan ha fullt förtroende för att vi känner till kraven och uppfyller dem alla.

Er tillgivne Thomas /tekniknörd