Det är en riktigt fin anläggning vi har i Sverige, på SP som vi säger, numera ingående i koncernen RISE.

Vi var där i veckan och körde en del inbrottstester, målet denna gång var utvecklingstester av en delvis ny konstruktion. RC 3 handlade det om denna gång och det gick bra.

Samtidigt kördes ljudtester på samma dörr men då hos CSI i Milano. Resultat 44 dB var faktiskt över förväntningarna.

Det man slås av hur de olika instituten, de ackrediterade alltså (både SP och CSI är det) har lyckats bli så lika i sina metoder när de genomför sina tester. Vi har erfarenhet av tester i Italien, England, Frankrike och Sverige och slås av hur lika de jobbar. Och vad gäller inbrottstester är det nu ”ordning på torpet”, det var det inte riktigt tidigare. Standarden som gäller är SS-EN 1627 och för den finns klara direktiv hur saker ska göras. Så var det inte riktigt med den gamla ENV – standarden, då gjorde men lite som man ville. I Sverige t ex  blandade man lite från ENV och lite från den gamla Svenska sedan länge insomnade SS 817345. Det skiljer också en del mellan EN och ENV, framför allt i klasserna 2 och 3. Se därför upp med godkännanden baserade på ENV – provningar. EN ska det vara.

Jag har ju sedan jag började i dörrsvängen på 70 – talet varit en gnällspik när det gällt bristande seriositet i provningar, godkännanden och certifikat. Nu finns det dock anledning att vara mer positiv. Det kan ju vara trevligt känner jag så här inför jul.

Är du som läsare intresserad av mer förtydliganden eller fördjupningar av regelverken är du mer än välkommen att kontakta mig. Telefon 0709 170584

Er tillgivne Thomas