Lite information och några råd

Tack! För att Du har valt en säkerhetsdörr från Woodsteel – en riktig säkerhetsdörr. 

Ni har en mycket säker dörr av hög kvalitet, tillverkad i Italien av en av Europas största och mest respekterade tillverkare, Torterolo & Re S.p.A. Alla komponenter i dörren är noga testade och kommer från välkända tillverkare. 

Vid stängning av dörren

Använd handtaget (trycket) som ett fast handtag, dra igen dörren utan att trycka ned handtaget. Låter man dörrens egen stängningskraft stänga dörren behöver man inte dra i handtaget. Låsets fallkolv griper då in i karmen på korrekt sätt. Trycket ska endast tryckas ned vid öppning av dörren. 

Lås/ låsen

Lås/Låsen: Modellerna WS3 och TR341 har ett lås och modell TR342 har två lås. TR341 och WS3 låses med nyckel från utsidan och vred eller nyckel från insidan. TR342s övre lås kallas ”säkerhetslås” och det nedre ”servicelås”. När säkerhetslåset låses, låses samtliga av dörrens kolvar förutom den som hör till servicelåset. När man därefter låser servicelåset och således låser alla kolvar spärras säkerhetslåset. Säkerhetslåset är sedan spärrat och kan inte låsas upp förrän servicelåset görs olåst. OBS! För att dörren ska betraktas som låst ska dörren låsas två slag. Vid ett slag är dörren att betrakta som olåst. Säkerhetslåset levereras med nyckelkort. Det ska sparas och visas upp i samband med beställning av nyckelkopior. 

Manövrering av öppningsspärren

Öppningsspärren (ibland kallad ryckspärr eller säkerhetsbygel). Spärren griper in i en bygel som sitter i karmen. Kolven manövreras genom att knoppen på insidan skjuts till höger respektive vänster. Skruva inte på knoppen, den gängas då av. Före dörren öppnas skjuts knoppen mot dörrens framkant. För frikoppling av spärren stängs först dörren, därefter skjuts spärren åt motsatt håll. 

Skötsel

Dörrens låscylindrar ska smörjas med avsett smörjmedel utan fett/olja minst en gång per år. Placera lite på nyckelns båda sidor och smörj cylindern genom att föra nyckeln in och ut ur cylindern. 

Skruvarna till dörrens trycke skall ses över och dras åt en gång per år då de efter dagligt användande kan släppa sitt fäste. 

Beslagsdelar och cylindrar som är slitna eller trasiga p.g.a. handhavandefel faller inte under garanti. Om man vid trög funktion tvingar beslag eller nycklar så att brott sker i metallen är detta att betrakta som handhavandefel. Beroende på miljö kan beslag missfärgas, detta omfattas inte av garanti. 

Ibland händer det att man behöver hjälp, då vill vi att ni ska nå oss smidigt. Ni kan nå oss på 0774 41 00 01 eller info@woodsteel.se

Service/montage:
Anna Ericsson – 0733 54 74 78 – anna@woodsteel.se

Välj ändamålsenlig säkerhetsdörr

Alla modeller uppfyller hårt ställda krav, både av internationella och nationella standarder.
Olika modeller av våra säkerhetsdörrar lämpar sig bäst för sitt specifika ändamål.

Skräddarsydda
lägenhetsdörrar

Lägenhetsdörr
standard med val

Säkra
ytterdörrar

Säkra
entreportar