Skottsäkra dörrar för säkerhets skull

Ett brett sortiment av skottsäkra dörrar finns att tillgå. Testade enligt standarden EN 1522 i klass FB4 och FB6. I FB4 innefattas bl.a. Magnum 44 med olika ammunition (helmantlad, hålspets och mjuk blyspets). I den högre klassen, FB6, är vapen som AK-47, mer känd under namnet Kalasjnikov. AK4 och AK5 är vanliga automatkarbiner i Sverige ingår också i arsenalen. Även i FB6 används de olika ammunitionstyper.

Ambassader, privata bostäder, safe rooms och kontor är de vanligaste platser vi levererar skottsäkra dörrar. Vad kärnan i dörren består av finns i tillverkningsritningarna, men är sekretessbelagda. Det är även möjligt att komplettera dörrarna med glas. Att en skottsäker dörr måste vara ful är inte en nödvändighet. Tyngden däremot är upp emot 200kg för en skottsäker dörr.

Har du frågor angående skottsäkra dörrar är du välkommen att kontakta oss.

Läs även om säkra dörrar och Safe room