För lägenheter och andra utrymmen

Standarder

Sedan år 2011 finns endast en standard för inbrottsskyddande dörrar och det är den gemensamma Europeiska standarden EN 1627, i Sverige också kallad SS-EN 1627.
Alla nationella äldre standarder inom området har dragits tillbaka i alla medlemsländer. I Sverige har detta också gjorts av SIS.  Den äldre SS-standarden 817345 är till exempel tillbakadragen.
I huvudstandarden EN 1627 anges tydligt vilka andra relaterade standarder som gäller för olika områden. Inte heller här ska lokala eller nationella specialiteter förekomma.

De gällande relaterade standards är:
EN 1628:2011 – Testmetod, statisk last. Understandard till EN 1627
EN 1629:2011 –  Testmetod, dynamisk last. Understandard till EN 1627
EN 1630:2011 –  Testmetod, mekaniska manuella tester. Understandard till EN 1627
EN 356:1999   –   Testmetod och klassificering av säkerhetsglas i dörrar
EN 1303:2005 –   Krav och testmetoder för låscylinder
EN 1906:2010 –   Krav och testmetoder för trycken, handtag och övrig beslagning
EN 12209:2003– Testmetoder och klassificering av låshus och låskolvar
EN 12519:2004– Terminologi för gångdörrar och fönster.

Generellt om huvudstandarden EN 1627

Standarden ersatte ENV 1627 från 1999 år 2011. Innehållsmässigt är de mycket lika även om vissa smärre ändringar finns, så till exempel har drillborr tillkommit i provsatsen för klass RC 3 och bågfil från RC 2.

EN 1627 är uppbyggd kring olika hotbilder och typer av inbrottstjuvar. Säkerhetsnivåerna RC (Resistance Class) är 6 st, från RC 1 till RC 6. Standarden beskriver att den största skillnaden mellan klasserna är den mellan RC 3 och RC 4.

Grovt uttryckt ska RC 1-3 motstå spontantjuv som inte är beredd att ta stor risk eller ta god tid på sig.

RC 4 – 6 ska motstå inbrottsförsök mot tjuv som är beredd att ta större risk och ta mer tid på sig. Denna tjuv förväntas också ha fler och kraftigare verktyg att tillgå. Exempel på verktygssatser i de olika RC-klasserna 3 och 4 nedan:

RC 3 RC 4
Kofot 710 mm Kofot 710 mm
Liten Rörtång Liten Rörtång
Mejslar Mejslar
Polygrip Polygrip
Drillborr Drillborr
Borrmaskin, batteri
Yxa
Bultsax
Huggmejsel
Klubba
Stämjärn
Plåtsaxar

Provtider, effektiv tid  (Inom total tid)
RC 3 –  5 min   (20)
RC 4 – 10 min (30)

Krav på detaljer enligt understandarder och relaterade standarder.

Detalj Standard RC 3 RC 4
Låshus, låskolvar EN 12209 (Digit 7) Grade 4 Grade 7
Låscylinder EN 1303 (Digit 7) Grade 4 Grade 6
Trycken/Beslag EN 1303 (Digit 8) Grade 1 Grade 2
  EN 1906 (Digit 7) Grade 3 Grade 4

I våra dörrar, Torterolo & Re serie Protection 30 använder vi i princip samma bestyckning i RC 3-dörrarna som i RC 4-dörrarna, bortsett från borrskydd och antal låskolvar.
Skillnaden ligger i själva dörrbladens konstruktion men låsning och beslag således nära RC 4 även i våra enklare RC 3-dörrar.

Glasade dörrar

Glasade dörrar i klass RC 3 ska ha glas certifierat enligt EN356:1999, klass P5 A.
För dörrar i klass RC 4 ska glaset vara klassat i P6 B
Dörrar i serierna Protection C 30 och Sun-Light kan förses med glas. Glasen vi använder som standard oavsett dörrklass är provade och certifierade i klass P6 B

Övriga egenskaper utöver de beskrivna i EN 1627

Som tillval för säkerhetsglas kan vi erbjuda Skottsäkerhet i klass BR1 enligt standarden EN 1063, övriga egenskaper som ovan.
Nödöppning enligt EN 179 kan kombineras med dörr i klass RC 3 med 6-punktslåsning.
Paniköppning enligt EN 1125 kan kombineras med dörr i RC 3 och RC 4

Hur kommer vi in om det behövs?

Då man inte kan se från utsidan om det är en RC 3- eller RC 4-konstruktion man har framför sig så ska man utgå från att det är en Säkerhetsdörr RC 4.

Bråttom

Då ska Räddningstjänsten larmas, de har kunskap, verktyg och metoder att ta sig in. Vid brådskande behov kommer knappast dörren att kunna återanvändas utan ny behöva installeras.

Tid på sig

Vissa Låssmeder har kunskap och metoder att öppna dörren, även RC 4. I Stockholm och Göteborg har vi licensierade partners där kunskapen finns. För övriga landet kan vi ledsaga lokal låssmed. Normalt kan dörren öppnas utan att förstöra dörren, bara låsdetaljer behöver bytas.
Ett normalt öppnande på detta sätt tar normalt 1 – 3 timmar.

Kan man byta lås?

Våra dörrar har alltid cylinderlås och de är mycket lätta att byta med några enkla handgrepp.