Vilka tekniska egenskaper ni än söker i er nya säkerhetsdörr

kan vi garantera er vi ligger i absolut framkant gällande utveckling och tekniskt kunnande om just säkerhetsdörrar.

Inbrottsskydd Säkerhetsklass 4

Som standard levereras våra säkerhetsdörrar i säkerhetsklass 4 enligt standarden SS-EN1627. Både som par- och enkeldörr kan vi erbjuda dörrar i säkerhetsklass 4. Utbytet av ”säkerhetsdörrar” i säkerhetsklass 3 av olika fabrikat har redan börjat, därför rekommenderar vi dörrar som håller för framtiden: Säkerhetsklass 4.

Brandskydd

Ett bra brandskydd räddar liv. Enligt Boverkets byggregler (BBR) ska lägenhetsdörrar uppfylla brandklass EI2 30.
Våra säkerhetsdörrar är certifierade och typgodkända EI230 och EI260.

Gas- rökgastäthet, Sa och Sm

Vid brand bildas giftiga gaser och rök.
Våra dörrar är testade och godkända för kalla och varma gaser, Sa och Sm

Ljudreduktion & isoleringsegenskaper

Alla våra dörrar är optimalt isolerade för att uppnå högsta möjliga ljudreduktion och värmeisolering.
Ljudreduktion Rw 44dB och U-värde om 0,9 W m2/K (TR Confort).