Vilka tekniska egenskaper ni än söker i er nya säkerhetsdörr

kan vi garantera er vi ligger i absolut framkant gällande utveckling och tekniskt kunnande om just säkerhetsdörrar.

Inbrottsskydd Säkerhetsklass 4

Som standard levereras våra säkerhetsdörrar i säkerhetsklass 4 enligt standarden SS-EN1627. Både som par- och enkeldörr kan vi erbjuda dörrar i säkerhetsklass 4. Utbytet av ”säkerhetsdörrar” i säkerhetsklass 3 av olika fabrikat har redan börjat, därför rekommenderar vi dörrar som håller för framtiden: Säkerhetsklass 4.

Läs mer om säkerhetsklassning

Brandskydd

Ett bra brandskydd räddar liv. Enligt Boverkets byggregler (BBR) ska lägenhetsdörrar uppfylla brandklass EI2 30.
Våra säkerhetsdörrar är certifierade och typgodkända EI230 och EI260.

Läs mer om brandklasser och brandskydd

Gas- rökgastäthet, Sa och Sm

Vid brand bildas giftiga gaser och rök.
Våra dörrar är testade och godkända för kalla och varma gaser, Sa och Sm

Läs mer om gas- och rökgastäthet

Ljudreduktion & isoleringsegenskaper

Alla våra dörrar är optimalt isolerade för att uppnå högsta möjliga ljudreduktion och värmeisolering.
Ljudreduktion Rw 44dB och U-värde om 0,9 W m2/K (TR Confort).

Läs mer om ljudreduktion och isoleringsklassningar