Uppdaterade värden för rökgastätning 2013

Från 2013 ställs krav på rökgastätning i olika miljöer, klasserna benämns Sa respektive Sm. Sa gäller kall rök och gäller vid användning t ex mellan lägenheter och trapphus, Sm varm rök som kan vara krav t ex på dörr mellan brandcell och utrymningsväg.

Provmetoder och krav:
Godkännande kräver provning, provmetoden är beskriven i standarden EN 1634-3 och ska vara utfört av ett ackrediterat provinstitut .
Det finns ingen klassindelning utan antingen är en dörr godkänd eller inte. Provning sker från båda sidor, för utåt- respektive inåtgående dörr.

Alla dörrar i Torterolo & Re’s dörrserie Protection C30, inbrottsklass 3 och 4, är provade och certifierade med godkända värden i dörrens grundutförande. Vid användning av Protection 30 är alltså dörrarna godkända för såväl Sa som Sm utan extra åtgärder.

Provresultaten för Sa mäts i m3 /h/m. Vid tryck 25 Pa. Genomströmning får inte överstiga 3 m3/h/m
Provresultaten för Sm mäts i m3 /h. Vid tryck 50 Pa. Genomströmningen får inte överstiga 20 m3/h

Testvärden för Torterolo & Re Protection C30:

Sa:
Inåtgående dörr 1,79 m3/h/m (vid 25 Pa) Godkänd
Utåtgående dörr 1,98 m3/h/m (vid 25 Pa) Godkänd

Sm:
Inåtgående dörr 14,3 m3/h (vid 50 Pa) Godkänd
Utåtgående dörr 16.8 m3/h (vid 50 Pa) Godkänd

Testerna är utförda av Efectis france, Maiziéres-lés-Metz, Frankrike. Certifikat utfärdat av CSI S.p.A, Bollante, Milano, Italien.

För mer information om provningarna, utförande av provobjekten, dörrstorlek mm, kontakta oss.

Kontakta oss