Brandklassningar och certifiering

Av brandklassade dörrar

Standarder

För brandprovning av finns en gemensam standard i Europa, EN 1634-1.
Klassificering för respektive brandklass sker enligt standarden EN 13501-2
Våra brandcertifierade produkter är certifierade av bland annat CSI, Bollande, Milano och Kiwa / Swedcert, Karlskrona. Vårt svenska Certifikat / Typgodkännande 0354

Brandklasser

Vanliga brandklasser är E, A, EI2 och EI1 följt av antal minuter produkten är godkänd för, exempelvis E 60 som innebär brandklass E godkänd för 60 minuter.

E, Integritet. Står mot öppen låga och kraftig rök. Inga krav på isolering
A, Gammal svensk klass, ej brännbart material. Lågt isoleringskrav 280/330 Kan i vissa fall användas som ersättning för EI2, dock ej till bostäder
EI2, Integritet och isoleringskrav, maximal temperaturstegring 140 generellt, 180 på enskild punkt. Temperaturstegring mäts inte på karmar.
EI1, Som E2 med den skillnaden att även temperaturstegring mäts på karmar, används inte under normala omständigheter i Sverige

För lägenhetsdörrar är kraven i Sverige normalt EI2 30, för höga hus, 9 våningar och fler med trapphus som utrymningsväg ställs ofta krav på EI2 60. Det samma kan gälla mellan t ex bostad och brandsluss, då kompletterat med rökgastäthet.

Övriga klassbeteckningar enligt BBR 19, med tillägg BBR 20
R – Bärförmåga
RE – Bärförmåga och integritet
REI – Bärförmåga, integritet och isolering
M – Mekanisk påvekan
Sa  Brandgastäthet, kall rök. Läs mer under brandgastäthet
Sm – Brandgastäthet, varm rök. Läs mer under brandgastäthet
C – Krav på självstängning, t ex dörrstängare

Samtliga våra produkter är provade och certifierade med alla relevanta egenskaper som krävs i verksamhetsklass 1 – 5, BBR 19.

Vår dörrserie Protection 30 är som standard certifierad med brandegenskaperna EI2 30, Sa och Sm
Som tillval finns: EI2 60, C Dörrstängare, Nödöppning EN 179, EN 1125. Läs mer under säkerhet/ låsning

FÅ ETT KOSTNADSFÖRSLAG

    Kontaktuppgifter