Saferoom & panic room

Saferoom, panic room eller säkra rum som skyddet ofta benämns är ett inre skalskydd. Ytterdörrar eller fönster kan utgöra det yttre skalskyddet medan ett säkert rum är ett inre skalskydd. Olika hotbilder kräver olika krav på t.ex. dörrar, väggar osv. Säkra dörrar är avgörande för rummens säkerhet.

Varje år sker flera fall av kidnappning, rån och överfall i hemmet där offret har en hotbild mot sig. Ett hot uppstår när man själv, eller det man bryr sig om utgörs av ett brottsmotiv. Exempel på grupper med en hotbild där motivet är att påverka beslut är åklagare, advokater och domare. En annan kategori med en hotbild emot sig med brottsmotivet ekonomi är förmögna personer. Potentiella kidnappningar, rån och andra utpressningssituationer är de vanligaste hoten bland denna kategori.

Tanken med ett säkert rum är att vid ett angrepp ska utsatta snabbt och enkelt kunna sätta sig i säkerhet och tillkalla polis.

Säkerhetsdörrar till säkra rum

Vi levererar säkerhetsdörrar till olika leverantörer av säkra rum, saferoom, varje år med goda referenser. Säkerhetsklasserna skiljer sig markant åt för olika rum. I vissa installationer räcker det med säkerhetsdörrar i RC4 enligt EN-1627 som står emot både kraftiga mekaniska och elektriska verktyg i 10min vilket är vår standarddörr för lägenheter/villor. Det är inte ovanligt att våra säkra dörrar till saferoom även är skottsäkra, gas säkra och brandsäkra i 120min.

Ofta byggs saferoom på ett sådant sätt att man inte märker någon skillnad rent visuellt, det är ofta ett helt vanligt rum. Det är inte heller ovanligt att man efter en renovering kompletterar fastigheten med ett saferoom. Ofta görs detta allra sist efter att den vanliga byggentreprenaden är klar för att undvika informationen om vart exakt det säkra rummet är beläget.

Vanliga egenskaper för en säker inre dörr:

  • Inbrottsskydd RC4 enl. SS-EN1627
  • Skyddande för varm och kall gas (Sa, Sm)
  • Beskjutningsskydd FB2-FB7 (FB2-9mm Luger till FB7 med 7,62mm AK47)

Saferoom ger trygghet

Ett saferoom är för många en psykologisk trygghet som inte ska underskattas. Även om man aldrig utsätts för angrepp är det en fysisk plats att fly till om något faktiskt skulle inträffa.

Har du frågor om våra säkra rum med säkra dörar är du välkomen att kontakta Jens Petersen. Jens har mångårig erfarenhet inom högsäkerhet och är van att arbeta diskret och i utsatta personers närhet.

Jens Petersen, Woodsteel säkra rum

Vad är ett säkert rum och panik rum?

I grunden handlar det om att på ett eller annat sätt ta skydd. Ett safe room, eller säkert rum syftar till skydda person och egendom i ett planerat syfte. Safe room kan fungera som en plats för förvaring av vissa föremål när man själv inte är på plats, som ett stort kassaskåp. I områden där naturkrafter som stormar och tyfoner är vanliga byggs ofta rum som benämns som just safe room. Sovrummet kanske är förstärkt i väggar och en säkerhetsdörr och fungerar som ett naturligt säkert rum i din vardag.

Panic room, eller panikrum är ett rum som byggs specifikt för att skapa skydda under panikartade former. Hotet består av en mänsklig fara i någon form. Du vaknar på natten av att skalskyddslarmet går igång, du hör någon försöka bryta sig in i altandörren. ”Vad gör jag nu?” I detta fall handlar det om panik och att snabbt försätta sig och sin familj i säkerhet.