Klassningar för en säkerhetsdörr

En säkerhetsdörr ska ge skydd mot brand, rök, inbrott och oönskade ljud. Som en bra vägledning för den som ska köpa och installera en säkerhetsdörr så finns det klassningar för var och en av dessa faktorer. Den vanligaste klassningen och den de flesta tittar på är klassningen för inbrottsskydd som anges som RC (Resistance Class) från 1 till 6, där 1 är lägsta inbrottsskyddet och 6 det högsta. Många säkerhetsdörrar har RC3, medan exempelvis dörrarna från oss och Torterolo & Re har RC4 som standard.

Vanliga klassningar:

  • Brand
  • Rökgastäthet
  • Inbrottssäkerhet
  • Förmåga att utestänga ljud (ljudisolering)

Klassning brandskydd

Brandskyddet som en dörr från Woodsteel är vitalt och har räddat flera liv. Som standard är dörrarna klassade i brandklass EI30 eller EI beroende på kravställning i aktuell miljö.

Våra produkter har erhållit brandcertifiering från olika organisationer, såsom CSI, Bollande, Milano och Kiwa/Swedcert i Karlskrona.

Vårt svenska Certifikat/Typgodkännande har nummer:

Kiwa 0354 Torterolo& Re RC4

Kiwa 0354 Woodsteel WS3

Kiwa 1850 Postinlägg i dörr RC3

Läs mer ingående om brandklassning här.

Klassning rökgastäthet

Det är viktigt att dörren du väljer uppfyller kraven för rökgastätning, speciellt om det rör sig om en bostad och detta har varit ett krav sedan 2013. Klasserna benämns Sa respektive S200. Sa gäller kall rök och gäller vid användning t.ex mellan lägenheter och trapphus, S200 varm rök som kan vara krav t.ex på dörr mellan brandcell och utrymningsväg. Oavsett vilken modell eller till vilket ändamål dörren ska fylla ser vi till att dörren uppfyller rätt standard.

Klassning inbrottsskydd

När det gäller inbrottsskydd har Woodsteel gått längst fram i ledet. Föst i Sverige med RC3, först med RC4 och under många år har kunder valt det bästa inom inbrottsskydd från Woodsteel. SS-EN 1627 är den standarden som gäller för inbrottskydd av dörrar. De olika klasserna inom standarden som är aktuella för säkerhetsdörrar till bostäder är RC3 och RC4. RC står för resistance class och är direkt taget från den engelska originalutgåvan.

Kompletterade egenskaper kan t.ex. vara beskjutningsskydd enl. standarden SS-EN 1522.

Läs mer om inbrottsskyddet under säkerhetsklassningar här.

Klassning ljudisolering

Stänga ute ljud, den direkt mest uppskattade egenskapen dörrarna tillför. Från dag ett upplever man en bättre boendemiljö där ljud från trapphuset helt plötsligt upphör skapar en känsla av en privat svär. Woodsteel dörrar är extremt täta och beskriva de dubbla, tjocka tätningslisterna gör sig inte rättvist. Besöka ett referensobjekt eller vår utställning är ett bra sätt att uppleva kvalitén.

Tätheten är extrem och standard är Rw 44dB, men i verkligheten kan reduktionen vara högre (44-48 dB Rw).

Dessa dörrar är effektiva vid låga frekvenser jämfört med andra typer. Varje decibel är viktig och för mer information om ljudtyper och reduktionstal läs vidare om detta på sidan ljudreduktion.