Provningar och certifikat

Standarden som används vid provning av luftljudsdämpning av dörrar är en internationell standard ISO- EN 140-3:2006. Provningen ska genomföras i och av certifierat testlabb. I vårt fall har prover gjorts i Frankrike hos CSTB och certifierats av CSI i Italien och Kiwa Swedcert i Sverige bl.a.
Man mäter i frekvensområdet 50-3150 Hz och får fram en genomsnittlig reduktion av luftljudet. I vårt fall är grundutförandet på dörr Protection 30 certifierad för reduktion Rw 44dB.

I många fall är reduktionen ännu högre i verkligheten då många av de dörrar som säljs på den Svenska marknaden är försedda med tjockare och tyngre ytskikt av trä än de provade varianterna. Fältprov visar att i verkligheten varierar den verkliga reduktionen mellan 44 – 48 dB Rw

Frekvens är en annan faktor man kan ta hänsyn till, speciellt för våra dörrar är att de dämpar ljud bättre vid låga frekvenser än andra vanliga dörrtyper.

Det kan alltså vara bra att vara uppmärksam på vilken typ av ljud man störs av, inom vilka frekvensområden. För mer information om vad som gäller vid olika typer av ljud (stegljud, basljud, tal, trafikbuller mm) kontakta oss för mer information och mer exakta reduktionstal för val av rätt dörr och ytskikt.

Varje decibel är viktig, då skalan som ljud mäts i är logaritmisk. Så t.ex. är 73dB dubbelt så högt ljud som 70dB.