ÄKTA TRÄYTA & HÖGSTA SÄKERHET

Ny entréport till fastigheten?

Kopia av den befintliga entrén eller en återställning till originalentré om den ursprungliga entrén är ersatt?
Många gamla entreportar släpper igenom kyla och går ej i lås korrekt vid temperaturskillnader sker mellan årstiderna och släpper på så vis in obehöriga personer i fastigheten som i sin tur orsakar problem. Med en ny entré ger ni fasaden och trapphuset ett rejält lyft.

HÖGSTA SÄKERHET REDAN I ENTRÉN

En säkerhetsdörr som entréport? Ja, det är inte bara möjligt, det är genialt.

En entré som öppnas enkelt med kodlås eller kodbricka. Kraftfull automatisk dörrautomatik som öppnar både en eller två bladiga entréer. När dörren går igen per automatik med dörrautomatiken låses säkerhetsdörren med åtta låskolvar och trapphuset är åter säkrat.

Hur kan vi då uppnå alla dessa egenskaper?
Stommen och ett intelligent integrerat motoriserat låssystem, LINX. Vi kombinerar det hela med en dörrautomatik som med fördröjning bekvämt öppnar dörren automatiskt åt er.

Framförallt behöver aldrig våra dörrar vara en kompromiss mellan säkerhets och design, vi förenar de båda.

Välj ändamålsenlig säkerhetsdörr

Alla modeller uppfyller hårt ställda krav, både av internationella och nationella standarder.
Olika modeller av våra säkerhetsdörrar lämpar sig bäst för sitt specifika ändamål.

Skräddarsydda
lägenhetsdörrar

Lägenhetsdörr
standard med val

Säkra
ytterdörrar

Säkra
entreportar