Trapphusrenovering – Trapphusmålning

Trapphusrenovering i form av målning, nya armaturer, lagning av golv, restaurering eller ny entréport och elarbeten är ofta vanligt i bostadsrättsföreningar i samband med byte till nya säkerhetsdörrar. Vi är specialiserade på byten av säkerhetsdörrar i äldre fastigheter, där kraven på kvalité, säkerhet och ”tidsenligt” design ligger i fokus samtidigt som våra partners är specialiserade på resterande detaljer i trapphuset.

Tillsammans har vi förverkligat och ofta överträffat bostadsrättsförenings förväntningar vad gäller exklusiviteten och korrektheten i våra produkter och tjänster. Äldre hus kräver lite extra omtanke då man ofta vill lyfta trapphusets utseende och upplevelse till lika original.

Två specialister i samma hus

Vi påstår stolt att vi är bäst på säkerhetsdörrar i äldre miljöer. Vi har en kännedom om äldre fastigheter, kunskapen om säkerhetsdörrar rent teknisk och kunskapen att förvandla dessa till otroliga resultat som antikvarier inte trodde var möjligt.

Men, man kan inte vara bäst på allt. Trapphusmålning är ett lika komplicerat arbete som säkerhetsdörrar. Våra partners förgyller trapphusets övriga detaljer och tillsammans höjer vi värdet på er fastighet.

Möjligheten att erbjuda bostadsrättsföreningar denna kunskap tillsammans, förgyller ert trapphus.